Hringsj
hringsja.360.is
Starfsmaður hjá Réttingaverkstæði Jóa, á bíl með skráningarnúmerinu YDN69 keyrði aftan á bifreið  rétt við afrein af Vesturlandsvegi við Höfðabakkabrú þann 21. júní 2023
Starfsmaður hjá Réttingaverkstæði Jóa, á bíl með skráningarnúmerinu YDN69 keyrði aftan á bifreið rétt við afrein af Vesturlandsvegi við Höfðabakkabrú þann 21. júní 2023
Lögaðilar, Neytendamál  08. september 2023

Aðstoð & öryggi fúsk eða fagmennska

Þetta er það sem neytendur eru að fá fyrir peningana sem þeir greiða fyrir tryggingar.

Tjónaskýrsla, Aðstoð & öryggi, Árekstur.is, Réttingaverkstæði Jóa, Tryggingafélagið VÍS, Tryggingafélagið Sjóvá, Tryggingamiðstöðin TM, Vörður, Verna, Máni Ákason, Tjónaviðgerðir, Réttingaverkstæði, YDN69

Þetta er það sem neytendur eru að fá fyrir peningana sem þeir greiða fyrir tryggingar.

Starfsmaður hjá Réttingaverkstæði Jóa, á bíl með skráningarnúmerinu YDN69 keyrði aftan á bifreið mína rétt við afrein af Vesturlandsvegi við Höfðabakkabrú þann 21. júní 2023 rétt eftir klukkan 17.00. Hann stoppaði og kom út til þess að ræða við eiganda bílsins sem hann keyrði á, viðurkenndi að hafa ekki verið með augun hjá sér. Ekki var hringt á lögreglu, engin slys urðu á fólki. Það er skemmst frá því að segja að þessi einstaklingur er sveinn í bifvélavirkjun og vinnur hjá Réttingaverkstæði Jóa en þeir vinna náið með tryggingafélaginu VÍS þar sem þessi starfsmaður er með bílinn sinn tryggðan en það var svo daginn eftir að tryggingafélagið VÍS hafnar allri ábyrgð með þeim orðum að starfsmaður Réttingaverkstæði Jóa áðurnefndur tjónvaldur sem vinnur náið með VÍS vill frekar ljúga og kannast ekki við að hafa lent í árekstri. Spurningin er af hverju sá hann þörf fyrir að stoppa til þess að spjalla við þann sem hann keyrði aftan á eins og sést á myndum sem tjónþoli tók á vettvangi? Það sést á bílnum utanverðum sem er rétt rúmlega árs gamall að högg hefur komið á hann og þegar VÍS sendi þessa tilkynningu hefur bíllinn ekkert verið skoðaður á verkstæði en þar sem höggið kom á bílinn eru skynjarar og myndavélar og eru tölvur og önnur viðkvæm raftæki í bílnum sem geta skemmst eða eyðilagst við svona högg sem var talsvert. Þetta veit tjónvaldurinn sem er bifvélavirki sem kýs að sýna úr hverju hann er gerður og með eitthvað á samviskunni, var hann undir áhrifum áfengis eða lyfja eða bara malandi í símann? En skiljanlega verður tryggingafélagið VÍS að gæta þess að samvinnan við Réttingaverkstæði Jóa gangi í alla staði vel og bakkar upp samstarfsmanninn en svona vinnur VÍS tryggingafélag.

Þáttur tryggingafélagsins Sjóvá þar sem bíllinn sem keyrt var aftan á er tryggður.
Eru það eðlileg vinnubrögð hjá tryggingafélagi að það er keyrt aftan á bíl tryggingataka sem hagar sér samviskusamlega og sendir inn samdægurs allar upplýsingar um aftanákeyrsluna að hann þurfi svo að bíða mánuðum saman eftir því að fá bílinn skoðaðan og svo klykkt út með einhverri grínleiksýningu?

21.júní 2023.

Strax eftir aftanákeyrsluna var send inn rafræn tilkynning til Sjóvá.
21.júní til 4.september

Kemur það fram í fjölmörgum tölvupóstum frá Sjóvá að vegna anna hjá Árekstur.is virðist ekki vera mögulegt að halda áfram með málið.

04.09.2023

Rennur nú upp sú hátíðlega stund að það hringir loks starfsmaður frá fyrirbærinu sem heitir Árekstur.is að beiðni Sjóvá og segist vilja sjá bílinn sem keyrt var aftan á og kemur hann svo stuttu síðar vörpulegu á velli á bílaplan nálægt vinnustað og staldrar þar við innan við fimm mínútur með myndbandstupptökutæki á bringunni sem kveikt var á en biður ekki um leyfi fyrir því, þetta sem Sjóvá vill meina að sé tjónamat hófst þannig að sá vörpulegi bað mig viðskiptavininn og tjónþolann um að sýna sér tjónið á bílnum, þar sem ég er ekki með menntun eða reynslu í að tjónameta bíla benti ég honum á tjónamat sem Toyota á Íslandi gerði nokkru áður, hann reynir að leggja mér orð í munn og að hafa áhrif á framburð minn með klækjum en tókst ekki og framkoma öll frekar barnaleg og á hlutlægan hátt til að gera lítið eða ekkert úr aftanákeyrslunni eins og kom svo í ljós í svokallaðri skýrslu eða "tjónamati" að beiðni Sjóvá.
Síðar um daginn var send svokölluð skýrsla frá þeim þar sem uppistaðan eru rangfærslur og hreinar og klárar lygar þar sem hann og tjónvaldurinn vesalingurinn frá Réttingaverkstæði Jóa hjálpast að því að sjóða saman illa ígrundaðar lygarnar og þvæluna sem gengur ekki upp. Það er eins og (með fullri virðingu) barn eða í besta falli unglingur hafi skrifað hana. Ekkert var tekið til greina það sem kom fram í mínum framburði í samtali við starfsmanninn, aðeins snúið út úr.

Í skýrslunni virtist starfsmaðurinn meðal annars ekki þekkja muninn á afrein og aðrein sem er mjög sérstakt hjá rannsóknarfyrirtæki umferðarmála og farartækja. Það sér hver maður hver staðan er sem ber saman tjónaskoðun hjá sérfræðingi Toyota á Íslandi þar sem starfsmenn gjörþekkja bílana eða fimm mínútna lyga og grínatriði hjá einhverjum fúskara úti í bæ. Af hverju sendi Sjóvá ekki bílinn í upphafi málsins á verkstæði til þess að láta skoða hvort tjón var á bílnum eins og kom svo í ljós hjá Toyota?

Þetta fyrirbæri Árekstur.is virðist vera notað í þeim tilgangi að gengisfella og/eða gera sem minnst úr tjóni og atvikum hjá viðskiptavinum tryggingafélaganna með vafasömum vinnubrögðum. Þetta fólk (Árekstur.is) kallar sig sérfræðinga á vefsíðum en engar upplýsingar eru um hvaða menntun eða réttindi það er með svo sem í faggreinum bifreiða eða annað eða hverjir eru eigendur, eru þeir með eigendatengsl við tryggingafélögin?
Er einstaklingur með stúdentspróf og tölvukunnáttu að tjónameta bíla fyrir tryggingafélögin á Íslandi?
Þarf þetta fyrirtæki ekki að vinna undir einhverju regluverki, kröfum eða gæðastöðlum?
Hvaða embætti eða ráðuneyti ber ábyrgð á því að þessi starfsemi fer fram og með þessum hætti, þessa umræðu þarf að taka og gott að byrja á netinu.

Aðstoð & Öryggi ehf Skeifunni 5, 108 Reykjavík
Símanúmer: 578 9090 Netfang: arekstur (hjá)arekstur.is
Kennitala: 680807-1750
Flokkast undir rannsóknarstarfsemi hjá skattinum.
Ómar Þorgils Pálmason - stjórnarmaður

Lög um vátryggingastarfsemi
9. gr. Kröfur um góða viðskiptahætti. Vátryggingastarfsemi og heimil hliðarstarfsemi skv. 5. gr. skal rekin í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur í vátryggingaviðskiptum og með hag vátryggingartaka og vátryggðra fyrir augum. Vátryggingafélag skal fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Í því skyni skal vátryggingafélagið m.a. birta árlega yfirlýsingu um stjórnarhætti fyrirtækisins í sérstökum kafla í ársreikningi eða ársskýrslu og gera grein fyrir stjórnarháttum sínum á vef félagsins og birta þar yfirlýsingu um stjórnarhætti sína. Vátryggingafélag skal tilgreina á vef nöfn og hlutfallslegt eignarhald allra þeirra sem eiga 5% eða stærri hlut í félaginu.
10. gr. Eftirlit með viðskiptaháttum vátryggingafélaga. Fjármálaeftirlitið skal, eftir því sem kostur er, fylgjast með vátryggingaskilmálum sem í boði eru hér á landi og gæta þess að þeir séu í samræmi við lög og heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Telji Fjármálaeftirlitið að svo sé ekki skal það gera kröfu um að slíkum ákvæðum verði breytt eða þau verði afnumin. [Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með viðskiptaháttum vátryggingafélaga sem fengið hafa starfsleyfi hér á landi, sölustarfsemi þeirra og tjónsuppgjöri og skal gera þær kannanir sem það telur nauðsynlegar vegna þess hjá vátryggingafélögum. Fjármálaeftirlitið hefur jafnframt eftirlit með viðskiptaháttum erlendra vátryggingafélaga sem eru með starfsemi hér á landi.] 1) Telji Fjármálaeftirlitið að starfsemi sé ekki í samræmi við ákvæði 9. gr. getur það gefið fyrirmæli um að ráðin verði bót á því sem úrskeiðis hefur farið. [Seðlabanki Íslands] 2) setur reglur 3) um hvað teljast eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir í vátryggingaviðskiptum samkvæmt lögum þessum. Í reglunum skal m.a. kveðið á um almenn samskipti vátryggingafélaga við viðskiptavini sína, upplýsingagjöf til viðskiptavina og meðhöndlun kvartana.
10. gr. Eftirlit með viðskiptaháttum vátryggingafélaga. Fjármálaeftirlitið skal, eftir því sem kostur er, fylgjast með vátryggingaskilmálum sem í boði eru hér á landi og gæta þess að þeir séu í samræmi við lög og heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Telji Fjármálaeftirlitið að svo sé ekki skal það gera kröfu um að slíkum ákvæðum verði breytt eða þau verði afnumin. [Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með viðskiptaháttum vátryggingafélaga sem fengið hafa starfsleyfi hér á landi, sölustarfsemi þeirra og tjónsuppgjöri og skal gera þær kannanir sem það telur nauðsynlegar vegna þess hjá vátryggingafélögum. Fjármálaeftirlitið hefur jafnframt eftirlit með viðskiptaháttum erlendra vátryggingafélaga sem eru með starfsemi hér á landi.] 1) Telji Fjármálaeftirlitið að starfsemi sé ekki í samræmi við ákvæði 9. gr. getur það gefið fyrirmæli um að ráðin verði bót á því sem úrskeiðis hefur farið. [Seðlabanki Íslands] 2) setur reglur 3) um hvað teljast eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir í vátryggingaviðskiptum samkvæmt lögum þessum. Í reglunum skal m.a. kveðið á um almenn samskipti vátryggingafélaga við viðskiptavini sína, upplýsingagjöf til viðskiptavina og meðhöndlun kvartana.

Höfundur greinar er Kristján Jón Sveinbjörnsson