Fyrri mynd
Næsta mynd
Ok
Velkomin á Hringsjá. Við notum vefkökur (e. cookies) til þess að bæta upplifun þína og greina umferð um síðuna.
Með því að nota vefsíðuna samþykkir þú notkun á vefkökum og skilmála okkar.
Erfiðasta verk í heimi er að hugsa. Það er sennilega þess vegna sem svo fáir gera það.
Henry Ford sr.
Lögaðilar, Neytendamál  24. febrúar 2024

Sjóvá Almennar tryggingar hf.

Fjórar rúður hafa tjónast og þar af ein rúða með framleiðslugalla, innra glerið í öllum tilfellum, í íbúð í fjölbýlishúsi síðan frá og með 2018 þar sem húsfélagið er með sameiginlega húseigendatryggingu.

Sjóvá Almennar tryggingar hf., Glertrygging, Samverk, Kambar, Ólafur Þór Ólafsson, Jóhann Þórisson, Ólafur Þór Ólafsson forstöðumaður eignatjóna hjá Sjóvá, Tjón - Sjóvá - Gerum tryggingar betri

Fjórar rúður hafa tjónast og þar af ein rúða með framleiðslugalla, innra glerið í öllum tilfellum, í íbúð í fjölbýlishúsi síðan frá og með 2018 þar sem húsfélagið er með sameiginlega húseigendatryggingu. Í fjórða skiptið nú í janúar en nú hefur tryggingafélagið Sjóvá ákveðið að verktaki sem þeir hafa til verksins muni ekki framkvæma viðgerðina og kostnaður verði greiddur út þrátt fyrir að tryggingafélaginu hafi verið sýnt fram á það með upplýsingum og gögnum meðal annars frá Mannvirkjastofnun um að samkvæmt stöðlum þá er líftími einangrunarglers að jafnaði tuttugu ár en líftími glers er háður gluggagerð, stærð glers, vindálagi og fleiru. Tryggingafélagið Sjóvá sigtar út alla aðra möguleika sem geta valdið tjóni aðra en eru samkvæmt þeirra eigin skilgreiningum í skilmálum. Þess var óskað að tryggingafélagið myndi gera ítarlega skoðun á því af hverju glerið brotnar svo oft á svo stuttum tíma. Því var ekki svarað á nokkurn hátt.

Tímalína glersins sem hefur sprungið: 1. Mars 2018.

2. Mars 2022.

3. Júní 2022, ný rúða sett í sem var með framleiðslugalla.

4. Október 2022 endurnýjun á gallaðri rúðu en það tók þrjá mánuði að fá þessa rúðu endurnýjaða vegna ágreinings á milli framleiðanda (Samverk) og Sjóvá.

5. Janúar 2024, bíður viðgerðar vegna innanhúsvandamála hjá Sjóvá.

Ef rétt er skilið þá þarf íbúðareigandinn nú að sjá um það sjálfur að láta gera við rúðuna og ráða utanaðkomandi verktaka til þess, hvernig verður svo framhaldið, mun Sjóvá bæta næstu rúðu sem brotnar eða var það að segja sig frá tryggingunni, ætlar Sjóvá að tilnefna verktaka sem þeir viðurkenna til þess að skipta um rúðuna? Mun tryggingafélagið fylgjast með hvernig bótafénu verður ráðstafað? Er hægt að taka út eina af 25 íbúðum sem standa að sameiginlegri húseigendatryggingu húsfélagsins með þessum hætti?

Skilmálar Sjóvá. 6. KAFLI GLERTRYGGING 11. gr. Hvað bætir tryggingin? Vátryggingin greiðir bætur vegna tjóns á gleri í vátryggðri húseign ef það brotnar, eftir að það er ísett og endanlega komið fyrir á sínum stað og svo lengi sem það er á sama stað. 12. gr. Undanþágur Vátryggingin bætir ekki: a. Tjón á gleri í heimilistækjum, skrautgleri, glerlistaverkum eða gleri sem er utan veggja hússins. b. Tjón ef flísast úr gleri eða það rispast án þess að brotna. c. Tjón af völdum þenslu, vindings eða ófullnægjandi viðhalds ramma eða lista. d. Tjón af völdum eldsvoða, eldingar eða annarrar áhættu sem lögboðin brunatrygging eða náttúruhamfaratrygging tekur til. e. Tjón sem stafa af byggingarframkvæmdum, breytingum eða viðgerð innan 10 metra frá glerinu, nema málun og venjulegu viðhaldi húss. f. Skemmdir sem raktar verða til sérstaks útbúnaðar á glerinu, t.d. loftloka eða vinnu við slíkan búnað. g. Tjón á gleri af völdum móðu milli glerja. 13. gr. Hvernig eru bætur ákvarðaðar? Bætur miðast við verð á nýju gleri af sömu stærð og gæðum ásamt eðlilegum ísetningarkostnaði.

Samverk/Kambar - Skilmálar – Gler Ábyrgðir, framleiðslukröfur, frávik

https://kambar.is/skilmalar/

Uppfært 6.febrúar 2024:

Nýjasta útspilið hjá tryggingafélaginu Sjóvá í málinu samkvæmt tölvupósti er það að við skrifborðin fundu þeir það út að hvorki þjónustan/ísetningin eða glerið sem tjónaðist margítrekað á sögulega stuttri tímalínu var ekki gallað svo þá var ekkert annað um að ræða nema að glugginn hjá viðskiptavininum er svona vanskapaður og skrýtinn að hann er að valda öllum þessum ósköpum, gluggi sem er smíðaður og settur í hús samkvæmt byggingareglugerð, þó svo engin fagleg skoðun hafi farið fram á glugganum af hlutlausum aðila, þessi niðurstaða var einungis upphugsuð við skrifborðin hjá þeim sem að málinu standa.

Veruleikinn er hinsvegar sá að þessi sami gluggi er með tveimur alveg eins gluggaopum/römmum (sjá mynd neðst á síðunni), rúðurnar sem brotnað hafa í opinu sem hér er kallað til vinstri séð utan frá.

Fyrir miðju er svalahurð og svo til hægri er hinn glugginn, í honum er rúðan sem er upprunaleg, sett í á byggingarárinu 2006 sem er ennþá alveg heil og sér ekki á (framleidd af Samverk).

Rúðan sem var vinstra megin í glugganum áður en vitleysan hjá Sjóvá og Samverk byrjaði var alveg heil og sá ekki á þangað til iðnaðarmenn á vegum húsfélagsins eyðilögðu hana með slípirokk árið 2017, rúðan þá búin að vera í glugganum í ellefu ár. Báðar þessar rúður voru við sömu aðstæður og báðar framleiddar hjá Samverk.

Íbúðareigandi benti tryggingafélaginu á að láta fara fram ítarlega skoðun/úttekt á öllu málinu þar með talin bæði ísetning og framleiðsla glersins en því var ekki svarað nema ef þessi áðurnefnda skrifborðsrannsókn er með talin. Þá er niðurstaðan ennþá sú sama því ekkert hefur verið sannað eða hrakið í þessu tjónamáli, engin fagleg skoðun eða sérstök úttekt hefur farið fram, því verður það að teljast að þjónustan hjá tryggingafélaginu Sjóvá er vafasöm þegar kemur að því að bæta glertjón. Sama gildir um framleiðsluna hjá Samverk/Kambar, engin gögn hafa verið birt sem sanna eða hrekja það að allt þetta gler sem um ræðir var slakt að gæðum sem þýðir þá vafasamt. Þarna er innanhúsmál þar sem starfsmenn tryggingafélagsins hafa hvorki kjark eða burði til þess að leysa, frekar er skollaleiknum haldið áfram með tilheyrandi hrörnun orðspors fyrirtækjanna inn í framtíð.

Uppfært framhald af greininni um vinnubrögðin hjá Sjóvá vegna síendurtekins tjóns á gleri á sögulega stuttum tíma.

Hérna er álit frá Neytendasamtökunum um málið:

Í skilmálum húseigendatryggingar Sjóvá má finna sér kafla sem ber heitið – Glertrygging.

Virðist þar gengið út frá því að uppgjöri sé almennt háttað þannig að tjónþoli fái greiddar bætur sem miða við verð á nýju gleri ásamt ísetningarkostnaði. Í þínu tilfelli hefur tryggingarfélagið aftur á móti til þessa og af því gefnu að ég skilji málavexti rétt, þess í stað sjálfir fundið þriðja aðila í verkið (Samverk).

Á sú framkvæmd sér stoð í almennum skilmálum tryggingarfélagsins líkt og bent er á í síðasta svari þeirra;

”Félagið ákveður hverju sinni hvort greiddar eru bætur vegna hlutatjóns, það er viðgerðarkostnaðar eða verðmætisrýrnunar, eða bætur vegna altjóns. Félaginu er í sjálfsvald sett hvort það lætur gera við skemmda muni á eigin kostnað eða hvort það greiðir vátryggða eða tjónþola bætur fyrir viðgerðarkostnað samkvæmt framlögðum reikningum eða samkvæmt áætlun.”

Hvað fyrstu spurningu þína varðar þá virðist það því sem svo að uppgjörið sem tryggingarfélagið leggur til sé í samræmi við framangreinda skilmála.

Það sem vekur þó einna helst mína eftirtekt er að í síðasta svarinu frá Sjóvá sem þú lést fylgja með fyrirspurn þinni, virðist sem þeir séu að ýja að því að ástæða þess að rúðurnar séu ítrekað að brotna megi rekja til ”öldrunar á gluggaramma” eða hönnunar. Það er, og líkt og kemur jafnframt fram í svarinu – sé ekki að rekja til utanaðkomandi þátta eða galla.

Fyrir mitt leyti þá er þetta spurningin sem þarf að fá svar við og alveg vert að velta því upp hvort það sé þá mögulega vert að fá einhvern utanaðkomandi aðila í að meta það hvað sé raunverulega að valda því að rúðurnar séu að brotna. Því ef það er ”öldrun á gluggaramma” ætti tjónið væntanlega með vísan í framangreinda skilmála að falla utan bótaábyrgðar – en ef það hefur verið einhver annmarki við ísetningu hjá umræddum aðila – eða gler/rúður haldnar einhverjum galla – myndi ég telja fremur ósanngjarnt að sjálfsábyrgð kæmi hér til skoðunar enda mætti þá fremur færa rök fyrir því að þjónustan / framkvæmd bótauppgjörsins hafi þá jafnframt verið haldin galla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Þetta álit var sent til Ólafs Þórs Ólafssonar forstöðumanns eignatjóna hjá Sjóvá í tölvupósti ásamt þessari athugasemd:

Þetta staðfestir það sem ég hef bent tryggingafélaginu á að ekkert liggur fyrir sem styður þessar fullyrðingar þess. Það sem blasir hinsvegar við er að sönnunarbyrðin liggur hjá tryggingafélaginu og ef það ætlar að halda þessu til streitu þá þarf það að ráða verkfræðistofu og/eða til þess bæra matsmenn á þess kostnað til þess að gera nákvæma úttekt á þeim þáttum sem tengjast tjónunum og hvað varðar gluggann sjálfan þá er hann skilgreindur sem sameign samkvæmt lögum um fjöleignahús og er því á forræði húsfélagsins þannig að þið verðið að setja ykkur í samband við stjórnendur þess eins og ég benti starfsmanni á strax. Tryggingafélagið er hvatt til þess að vinna hratt og vel í málinu því það bíður tjón óbætt og óviðgert, innri skífan á rúðunni er alltaf að springa meira og meira með aukinni slysahættu í íbúðinni.

Þrátt fyrir að engin fagleg skoðun eða úttekt hafi farið fram svarar Ólafur Þór Ólafsson hjá Sjóvá:

Við höfum ekkert að athuga við álit og vangaveltur sem fram koma í minnispunktum Neytendasamtaka og erum í raun sammála þeim í megin atriðum. Við teljum þó að verkefnið sé þitt eða ykkar húseigenda að greina orsök og færa sönnur á hvað veldur ítrekuðum glerbrotum. Við líkt og þú viljum allra helst sjá farsæla niðurstöðu í þessu máli, okkur þykir þó óráðlegt að gera þessi glerskipti enn og aftur án þess að gengið sé úr skugga um hvað veldur ítrekuðum rúðubrotum.

Okkur þykir ágæt hugmynd að fá verkfræðistofu til að gera úttekt á því hvað veldur, það verkefni er þó sem fyrr segir á ábyrgð húseiganda sjálfra. Tjón sem rekja má til skyndilegra og óvæntra atburða fást svo að sjálfsögðu bætt úr tryggingu líkt og áður í samræmi við gildandi skilmála hverju sinni.

Þarna ætlast tryggingafélagið til þess að húseigandi/eigendur sanni fullyrðingar sem starfsmenn Sjóvá komu með sjálfir sem er með ólíkindum. Ólafur var aftur minntur á að hafa samband við húsfélagið sem hefur forræði yfir glugganum sem er sameign í fjölbýli og einnig var hann minntur á að vinna hratt og vel í málinu því tjónið biði óbætt og óviðgert og innra glerið alltaf að springa meira og meira með tilheyrandi slysahættu innan íbúðar.

Aftur kom svarpóstur frá Ólafi Þór Ólafssyni hjá Sjóvá:

Tjónstilkynningin er frá þér komin, við erum þ.a.l. að eiga samskipti við þig. Sjóvá mun ekki eiga frumkvæði að samskiptum við húsfélagið vegna þessa máls.

Þar með er Ólafur Þór Ólafsson forstöðumaður eignatjóna hjá Sjóvá búinn að stöðva þetta mál en rúðan látin óbætt.

Hvernig rekstur er það á tryggingafélagi að þrátt fyrir ítrekuð rúðubrot og tjón og kostnað þar sem rúðurnar springa upp úr þurru skuli tryggingafélagið ekki á neinum tímapunkti skoða það hvað veldur sem er þó nokkuð ljóst að Samverk/Kambar eru að framleiða handónýtt gler. Samkvæmt gögnum frá Mannvirkjastofnun er líftími einangrunarglers að jafnaði 20 ár en háð ýmsum aðstæðum.

Samverk/Kambar
Lykilorð:
Senda grein
Prenta
Þessi síða hefur verið skoðuð 70.959 sinnum.